Tietosuojaseloste

Kuva Boris Karandassov

Tietosuojaseloste kannattajajäsenyydestä

Tämä on Etelä-Karjalan klassinen kuoro ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 01.06.2018. Viimeisin muutos 26.05.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Karjalan klassinen kuoro ry, c/o Tilitomisto Abacus, Urheilukatu 6 C 16, 53100 Lappeenranta.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Boris Karandassov
c/o Tilitomisto Abacus, Urheilukatu 6 C 16, 53100 Lappeenranta
puh. 050-3204718
kannattajaksi (at) klassinenkuoro.fi

3. Rekisterin nimi

Etelä-Karjalan klassisen kuoron kannattajajäsenrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito kannattajajäseniin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksityishenkilöt: etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi, suostumus koko nimen julkaisemiselle jäsenluettelossa kuoron nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja konsertin käsiohjelmassa, suostumus koko etunimen ja sukunimen ensimmäisen kirjaimen julkaisemiselle jäsenluettelossa kuoron nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja konsertin käsiohjelmassa, kannattajajäsennumero, kannattajajäsenetujen käytön seuranta, jäsenmaksun suuruus ja maksupäivä.

Yhteisöt: yrityksen tai yhdistyksen nimi, Y-tunnus, laskutusosoite, postinumero, postitoimipaikka, tilaajan nimi, tehtävä yrityksessä, tilaajan puhelinnumero, sähköpostiosoite, suostumus yrityksen nimen julkaisemiselle jäsenluettelossa kuoron nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja konsertin käsiohjelmassa, suostumus yriyksen logon julkaisemiselle kuoron nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja konsertin käsiohjelmassa, erillinen lasku sähköpostin liitteenä, erillinen paperilasku, kannattajajäsennumero, kannattajajäsenetujen käytön seuranta, jäsenmaksun suuruus ja maksupäivä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Etelä-Karjalan klassisen kuoron tiliotteet (jäsenmaksutiedot). Kannattajajäsenetujen käytön seurantatiedot kerätään järjestettävien tapahtumien yhteydessä. Rekisteröity itse luovuttaa muut tiedot liittyessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  1. Suostumuksesta yksityisen jäsenen nimi ja sukunimi (tai nimi ja sukunimen alkukirjain) voidaan mainita kannattajajäsenluettelossa kuoron nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja konsertin käsiohjelmassa.
  2. Suostumuksesta yrityksen tai yhdistyksen nimi voidaan mainita kannattajajäsenluettelossa kuoron nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja konsertin käsiohjelmassa.
  3. Suostumuksesta yrityksen tai yhdistyksen logo voidaan laittaa kuoron netisivuille, Facebook-sivuille ja konsertin käsiohjelmaan.

Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenten henkilötietoja ulkopuolisille ilman asianmukaista suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kannattajajäsenen omasta suostumuksesta kuoron nettisivuille tai Facebook-sivuille kannattajajäsenluetteloon laitettu yksityisen jäsenen nimi ja sukunimi (tai nimi ja sukunimen alkukirjain), yrityksen tai yhdistyksen nimi sekä yrityksen tai yhdistyksen logo ovat julkistuksen jälkeen tietoja, joihin voi olla pääsy myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelta. Muita rekisterin tietoja ei julkisteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. Manuaalinen aineisto säilytetään normaalia huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen lukitussa tilassa niin pitkään, kuin sillä ilmoitetut tiedot ovat sähköisessä rekisterissä.
  2. Sähköinen aineisto on suojattu salasanoilla yhdistyksen ulkopuolisilta.

10. Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään sähköisessä rekisterissä 1 (yksi) vuosi sen vuoden lopusta, jolloin henkilö tai yhteisö on ollut viimeksi yhdistyksen kannattajajäsenenä. Tietoja voidaan poistaa rekisteristä myös aiemmin, kannattajajäsenen omasta kirjallisesta (esim. sähköposti) pyynnöstä 2 (kahden) viikon sisällä tehdystä pyynnöstä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastusta pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa. Tarkastuksen kohteena olevat tiedot annetaan pyynnöstä kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjaamista pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja osoitettava rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omia tietojaan poistettavaksi rekisteristä ja tulla unohdetuksi.